Lördagsmorgon Avsnitt 17 - Om barnen, vår framtid.

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Oct 7, 2016

Jan Sjunnesson, Ann Gardner och Ingvild Segersam diskuterar vad som är viktigt för att barn ska bli trygga lära sig tänka självständigt. Indoktrineras barnen på dagis och matas med genuspedagogik och andra politiska strömningar? Skulle det vara bättre om dagispersonalen vore äldre? Är barnomsorgen i första hand till för att möta föräldrarnas behov och inte barnens? Vi frågar oss också om vi skulle få ett mer jämställt samhälle om moderskapet uppvärderades.