Flyktingboenden i Ånge. Vad säger politiker och närmast berörda?

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Dec 23, 2016

Vi firar julen med att göra en återblick på ett reportage från Ånge kommun som ligger några mil väster om Sundsvall. Där finns orter som har mångfaldigat befolkningen genom placering av asylsökande. Varken ortsbor eller kommunpolitiker har haft något inflytande över skeendet men har fått ta konsekvenserna som är omfattande för närmast berörda.

I många fall styrs det hela från personer och företag som inte befinner sig i eller betalar skatt i den berörda kommunen.

Reportaget visar intressanta möten med invånare och politiker och vi får en inblick i hur olika personer i kommunen ser på detta. Vi träffade kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson, Erik Thunefors och andra invånare i Kommunen. Erik gick en tid efter intervjun över från Centerpartiet till Sverigedemokraterna.

Reportaget ligger på vår hemsida WWW.SWEBBTV.SE Se det om du inte redan har gjort det!