Full version - De ovälkomna invånarna i Haninge kommunhus inför beslut om flyktingboenden

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Dec 8, 2016

(Detta är den långa versionen. den korta versionen ligger på på vår hemsida WWW.SWEBBTV.SE)
Kommunen planerar uppförande av flyktingbostäder för de av staten anvisade flyktingarna utan dialog med invånarna. Detta ogillas av många i kommunen som tar sig till Haninge kommunhus för att protestera. Det visar sig att den styrande majoriteten har lagt in mängder med ointressanta ärenden i dagordningen som ska avhandlas först och och frågan kommer upp först sent på kvällen. En annan överraskning är att endast några tiotals personer kommer in på mötet. Mötets ordningsmän leder med järnhand och fångar in alla personer som misstänks försöka ta sig in eller att störa ordningen. Den samlade bilden är att invånarna som kommit inte är välkomna.

I diskussionen som följer är majoriteten beredd att ta det inför framtiden dyra beslutet med omfattande konsekvenser utan några kalkyler över kostnader och utan analys av konsekvenser
Många tog upp frågan om "Allas lika värde" vilket i detta fall förmodligen tolkas så att alla med uppehållstillstånd har rätt till en bostad i Haninge även om det betyder att de ska gå före bostadskön. Andra tankar som kom upp i ledamöternas tal var att Haninges ungdomar skulle med fördel dela hus med flyktingarna eftersom det är bra för integrationen av de nyanlända och, kan man anta, säkert bra för ungdomarna som får kontakt med främmande kulturer.

Har man verkligen frågat ungdomarna om hur de ser på detta? Vill de agera buffert mot personer från helt främmande kulturer med en annan mentalitet och i vissa fall en helt annan inställning till vårt rättsväsende och ordning? Har de som fattar dessa beslut egna ungdomar som står i kö och som ska mixas in i boendena? Skulle de själva kunna tänka sig att göra det? Eller är det så att beslutsfattarna inte i särskilt hög grad berörs av sina beslut i dessa frågor?
Beslutet sköts upp till den 19 december 2016 kl 13.