Hemlöshet och idrott (Nationellt perspektiv #6)

   

Motgift

 

Published on Sep 20, 2017

Hur ska samhället minska hemlösheten, och hur bör samhället agera för att de människor som hamnar i hemlöshet får bästa möjliga livsvillkor? Dessutom talar vi om idrott, så väl i skolan som i föreningar - kommersialisering, den svenska modellen och huruvida e-sport är en idrott är några av de frågor som luftas.

-Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com


  AutoPlay Next Video